Bresle testkit

Bresle testkit för kloridmätning är en praktisk lösning för att utföra noggranna analyser av kloridhalt. Med väskan medföljer en konduktansmätare med mätprob, flaska med destillerat vatten, cylindriskt analyskärl med volymgradering, box med 25 st breslepatchar, box med spruta och en kvadratisk magnetisk platt samt en textilborste.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.